رشد روحانی

در بخش رشد روحانی، به مسائلی پرداخته می‌شود که نقش مهمی در رشد روحانی و همچنین شکل‌گیریِ شخصیتی بالغ و روحانی ایفا می‌کنند. این مسائل طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرند که گستره‌ای به وسعت کل زندگی دارند. در این بخش، با تکیه بر کتاب‌مقدس و سنّت غنی روحانیت مسیحی، ابعاد مختلف رشد روحانی یک مسیحی مورد بررسی قرار می‌گیرد، و علاوه بر طرح مباحثی نظری، رهنمودها و اصولی کاربردی نیز در جهت نیل به این مهم ارائه می‌شود.

همچنین، در کنار مقالاتی که در زمینۀ زندگی روحانی و رشد روحانی ارائه می‌شوند، در همین راستا هر هفته نیز پیامی روحانی از سوی معلّمان و کارکنان کانون الهیات پارس ارائه خواهد شد، که آن را در بخش ”پیام هفته“ می‌توانید مطالعه کنید. از آنجایی که کانون الهیات پارس نگرشی کلیّت‌نگر/کلی‌نگر (Holistic) به زندگی مسیحی دارد‌، در کنار تقویت بنیانهای الهیاتی کلیسای فارسی زبان، یکی دیگر از اهداف خود را تقویت ابعاد روحانی و عملی زندگی مسیحی می‌داند. لذا تلاش ما بر این است تا با فراهم نمودن ادبیات روحانی مناسب و ارائۀ مباحث و مفاهیم مرتبط به این موضوع، سایت رشد روحانی کانون الهیات پارس منبعی مفید برای کمک به رشد و بلوغ روحانی دانشجویان الهیات و نیز همۀ کسانی باشد که ضرورت رشد روحانی را درک می‌‌کنند.

flora-right پیام هفته flora-right

مردد همچون یحیی!

وقتی همچون یحیی در مورد عیسی دچار تردید می‌شویم! در انجیل لوقا می‌خوانیم که یحیای تعمید‌دهنده شاگردانش را می‌فرستد تا از عیسی بپرسند: «آیا تو همانی که می‌بایست بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟» (لوقا۷:‏۱۹). سؤال …

flora-right مقالات و مباحث نظری flora-right

ملاحظاتی در باب مفهوم شاگردی

مسیح به شاگردانش فرمود تا به اقصی نقاط جهان رفته، همۀ قوم‌ها را شاگرد سازند (متی۲۸:‏۱۹) و به آنان تعلیم دهند تا هر آنچه را كه عیسی به شاگردانش فرمان داده، به جا آورند (۲۸:‏۲۰). گاهی …

flora-right دل‌نوشته‌ها flora-right

flora-right معرفی کتاب flora-right

flora-right پیوندهای مفید flora-right

flora-right تمامی مطالب flora-right

مردد همچون یحیی!

وقتی همچون یحیی در مورد عیسی دچار تردید می‌شویم! در انجیل لوقا می‌خوانیم که یحیای تعمید‌دهنده شاگردانش را می‌فرستد تا از عیسی بپرسند: «آیا تو همانی که می‌بایست بیاید یا …

ملاحظاتی در باب مفهوم شاگردی

مسیح به شاگردانش فرمود تا به اقصی نقاط جهان رفته، همۀ قوم‌ها را شاگرد سازند (متی۲۸:‏۱۹) و به آنان تعلیم دهند تا هر آنچه را كه عیسی به شاگردانش فرمان …

شش سوال بنیادین در مورد زندگی روحانی

زندگی روحانی مسیحی به چه عواملی بستگی دارد؟ چه متغیرهایی بر رشد روحانی یک فرد تأثیر می‌گذارند؟ چه رابطه‌ای میان راست‌دینی و درکِ درستِ آموزه‌های ایمان مسیحی و رشد روحانی …

راه رفتن با خدا

بنا بر کتاب پیدایش، خَنوخ مردی بود که سیصد سال با خدا راه رفت و در نهایت خدا او را برگرفت و از این رو، او بدون تجربه کردن مرگ، به …