پییام هفته

  پیام هفته


از این پس هر هفته می‌توانید یک پیام روحانی کوتاه را که از سوی اساتید و خادمان کانون الهیات پارس ارائه می‌شود، مشاهده کنید. این پیامها در مسیر تشویق و تقویت دانشجویان کانون الهیات پارس است و در مسیر تسهیل رشد روحانی آنان آماده می‌شوند. هر جمعه پیام جدیدی در سایت قرار داده خواهد شد. همانگونه که کلام خدا می‌فرماید، کسی که کلام خدا را دوست دارد و در شریعت او تأمل می‌کند، مانند درختیست که در کنار نهری قرار دارد که در موسم خود میوه می‌آورد و هرگز برگش پژمرده نمی‌شود (مزمور ۱: ۲-۳). امید ما این است که این پیامها شما را برکت دهد و موجب شود به عنوان مسیحیانی که پیوسته در کلام خدا تأمل می‌کنید، برای خداوند مثمر ثمر باشید